تحت اشراف نهاد نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز

مستند،همایش،حوزه انقلابی،منتظر،فارس